بیمه معلم(515) http://mic515.mihanblog.com 2020-07-11T18:11:05+01:00 text/html 2011-01-30T05:10:28+01:00 mic515.mihanblog.com جاوید طرح نسیم فجر http://mic515.mihanblog.com/post/10 <P>شرکت بیمه معلم به مناسبت فرا رسیدن ایام دهه مبارک&nbsp;فجر از مورخ10/11/89 لغایت 30/11/89 طرح نسیم فجر را به شرح ذیل به هموطنان عزیر ارایه مینماید:</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>1-ارایه 20%تخفیف در بیمه بدنه</STRONG></FONT></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" dir=ltr><?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p></o:p></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'" lang=FA><SPAN dir=rtl></SPAN><SPAN dir=rtl></SPAN><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>2-ارایه60%تخفیف دربیمه آتش سوزی منازل مسکونی</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><FONT size=2 face=tahoma,arial,helvetica,sans-serif><STRONG>3-ارایه بیمه حوادث انفرادی باسقف 000/000/50 ریال وبا حق بیمه 000/153 ریال</STRONG></FONT></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><STRONG><FONT size=2 face=Tahoma></FONT></STRONG></SPAN>&nbsp;</P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><STRONG><FONT size=2 face=Tahoma>توجه:در طرح فوق خق بیمه مربوطه به صورت نقدی دریافت میگردد.</FONT></STRONG></SPAN></P> <P style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt" dir=rtl class=MsoNormal><SPAN style="FONT-FAMILY: 'Arial','sans-serif'; FONT-SIZE: 11pt; mso-fareast-font-family: Calibri; mso-fareast-theme-font: minor-latin; mso-ansi-language: EN-US; mso-fareast-language: EN-US; mso-bidi-language: FA" dir=rtl lang=FA><STRONG><FONT size=2 face=Tahoma></FONT></STRONG></SPAN>&nbsp;</P> text/html 2011-01-23T10:27:51+01:00 mic515.mihanblog.com جاوید هزینه نجات http://mic515.mihanblog.com/post/9 <P align=justify>در برخی از بیمه نامه ها مانند بیمه بدنه اتومبیل , بیمه آتش سوزی و بیمه های مسئولیت مبحثی به نام هزینه نجات وجود دارد.که منظور از آن هزینه های است که برای نجات دادن کالا از بروز خسارت ویا گسترش خسارت پرداخت می گردد.به عنوان مثال در بیمه آتشسوزی در زمان وقوع حادثه آتشسوزی ممکن است بیمه گذار متحمل هزینه های برای خارج کردن وسایل و اشیای موجود از محل آتشسوزی و انتقال آنها به محلی امن گردد که با توجه به شرایط بیمه نامه این هزینه ها تا سقف مشخص شده در قرارداد و یا بیمه نامه قابل پرداخت از سوی شرکت بیمه می باشد(در صورتی که این پوشش در بیمه نامه درج شده باشد.)</P> <P align=justify>در قرارداد بیمه های مسئولیت متصدیان حمل و نقل که مابین نمایندگی اینجانب و شرکتهای حمل و نقل منعقد شده در بخش تعهدات تحت پوشش بندی به نام هزینه نجات به شرح ذیل وجود دارد:</P> <P align=justify><STRONG>هزینه های لازم و متعارف جهت نجات کالا و جلوگیری از توسعه خسارت پس از وقوع حوادثی که جبران زیان آن در تعهد بیمه گر باشد حداکثر تا بیست درصد ارزش محموله</STRONG></P> <P align=justify>همانگونه که در این بخش اشاره شده هزینه هایی مانند هزینه جرثقیل برای بلند کردن محموله پرت شده بر روی زمین پس از وقوع حادثه و غیره که برای جلوگیری از بروز و گسترش خسارت انجام می پذیرد تا سقف 20 % ارزش کالا قابل پرداخت هستند به شرطی که حادثه اتفاق افتاده جزء خطرهای بیمه شده باشد. به عنوان مثال چون خطر آبدیدگی در شرایط عادی قرارداد تحت پوشش نبوده و قابل پرداخت نیست در نتیجه هزینهای که&nbsp;صرف نجات کالا از خطر آبدیدگی می شود قابل پرداخت نمی باشند.</P> <P align=justify>برای روشن شدن بحث به حادثه ای که همین اواخر برای یکی از شرکتهای طرف قرارداد اتفاق افتاد اشاره میکنم.</P> <P align=justify><IMG style="WIDTH: 277px; HEIGHT: 148px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://www.pic.iran-forum.ir/images/4koiaj97upqxltpyhr3v.jpg" width=551 height=418></P> <P align=justify>همانطور که در تصویر مشاهده میکنید وسیله نقلیه با محموله گاز که به ارزش بیست میلیون تومان تحت پوشش شرکت بیمه معلم بود در طول مسیر مبدا تا مقصد&nbsp;بر اثر بارندگی شدید در محل حفاری شده در کنار جاده&nbsp;فرو رفته و در آستانه واژگونی&nbsp;قرار دارد که راننده وسیله نقلیه برای جلو گیری از واژگونی تانکر گاز پایه های بر زیر آن قرار داده و سپس با توجه به وزن تانکر که با محموله درون آن بیش از 30 تن بود بوسیله دو عدد جرثقیل 20 تنی ,تانکر ازمحل حفاری شده بیرون کشیده می شود.و چون خطر واژگونی جزء تعهدات قرارداد بوده ودر صورت واژگونی شرکت بیمه می بایستی خسارت وارده به محموله را پرداخت می&nbsp;نمود هزینه های که&nbsp; به دو &nbsp;جرثقیل پرداخت&nbsp;گردیده بود&nbsp;به عنوان هزینه نجات از سوی شرکت بیمه به شرکت حمل و نقل پرداخت گردید.</P> text/html 2011-01-16T05:24:36+01:00 mic515.mihanblog.com جاوید تخفیف عدم خسارت در بیمه های اتومبیل http://mic515.mihanblog.com/post/8 <P align=justify>در بیمه های شخص ثالث و بیمه بدنه اتومبیل چنانچه بیمه گذار در طول مدت اعتبار یکساله بیمه نامه خسارتی نداشته و از بیمه نامه خود استفاده نکند در زمان تمدید بیمه نامه از تخفیف عدم خسارت به شرح ذیل بهره مند خواهد بود:</P> <P align=justify></P> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 100%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid" cellSpacing=1 cellPadding=1> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid">&nbsp;</TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P align=center>&nbsp;<FONT size=2>بیمه شخص ثالث</FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;بیمه بدنه</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;یک سال عدم خسارت</FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;10% تخفیف</FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;25% تخفیف</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;دو سال عدم خسارت</FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;15% تخفیف</FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;35% تخفیف</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;سه سال عدم خسارت</FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;20% تخفیف</FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;45% تخفیف</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;چهار سال عدم خسارت</FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;30% تخفیف</FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;60% تخفیف</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;پنج سال عدم خسارت</FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;40% تخفیف</FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;60% تخفیف</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;شش سال و بیشتر عدم خسارت</FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;50% تخفیف</FONT></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 1px solid; BORDER-LEFT: #000000 1px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 1px solid; BORDER-RIGHT: #000000 1px solid"> <P align=center><FONT size=2>&nbsp;60 % تخفیف</FONT></P></TD></TR></TBODY></TABLE> <P></P> <P align=justify>&nbsp;- در بیمه بدنه اتومبیلهای صفر کیلومتر در صورتی که بیمه گذار در مدت زمانی یک ماه پس از تحویل خودرو(با توجه به تاریخ درج شده در سند اتومبیل) اقدام به خرید بیمه بدنه نماید 20% تخفیف صفر کیلومتر در نظر گرفته می شود.</P> text/html 2011-01-15T05:25:22+01:00 mic515.mihanblog.com جاوید خسارتهای غیر قابل جبران در بیمه بدنه http://mic515.mihanblog.com/post/7 <P align=justify>در این پست به خسارتهایی که در بیمه بدنه به هیچ عنوان قابل پرداخت نیستند اشاره خواهد شد.این خسارتها در شرایط عادی حتی با پرداخت حق بیمه اضافی نیز قابل بیمه نمودن نیستند.</P> <P align=justify>1-خسارتهای ناشی از جنگ , شورش , اعتصاب و یا تهاجم</P> <P align=justify>2- خسارتهای مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از انفجارهای اتمی</P> <P align=justify>3-خسارتهایی که عمدا توسط بیمه گذار , ذیعنفع و یا راننده وسیله نقلیه به آن وارد می شوند.</P> <P align=justify>4- خسارتهای وارده به وسیله نقلیه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر اینگه عمل گریز توسط سارقین و متصرفین غیر قانونی وسیله نقلیه باشد</P> <P align=justify>5-در صورتی که راننده وسیله نقلیه هنگام وقوع حادثه و خسارت فاقد گواهی نامه رانندگی باشد یا گواهی نامه وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهی نامه مناسب برای رانندگی وسیله نقلیه نباشد.(اتمام اعتبار گواهی نامه در حکم بطلان آن نیست و در این شرایط خسارت قابل پرداخت می باشد.)</P> <P align=justify>6- خسارتهایی که بر اثر مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر و یا روانگردان توسط راننده به وسیله نقلیه وارد شده باشد.(تشخیص مصرف مواد فوق بر اساس گزارش مقامات ذیصلاح صورت می پذیرد)</P> <P align=justify>7-خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه وسیله نقلیه موضوع بیمه مخصوص اینکار بوده و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده و مجاز به اینکار باشد.</P> <P align=justify>8- خسارتهای وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد.</P> <P align=justify>9- خسارتهایی که به علت حمل بار پیش از حد مجاز توسط وسیله نقلیه به آن وارد می شود.</P> text/html 2011-01-13T08:01:00+01:00 mic515.mihanblog.com جاوید خسارتهای مستثنا شده در بیمه بدنه http://mic515.mihanblog.com/post/6 <P align=justify>در پست قبلی با 5 پوشش اصلی بیمه بدنه و خسارتهای که با این 5 پوشش قابل پرداخت هستند آشنا شدیم در این پست به خسارتهایی که در حالت معمولی استثنا می باشند اشاره می شود که البته می توان با پرداخت حق بیمه اضافی برخی از این خسارتها را به عنوان پوششهای اضافی بیمه بدنه تحت پوشش قرار داد:</P> <P align=justify>1- خسارتهای ناشی از سیل , زلزله و آتشفشان(این خسارتها با نام پوشش <STRONG>سیل و زلزله</STRONG> به عنوان پوشش اضافی&nbsp;قابل ارائه است)&nbsp;</P> <P align=justify>2- استفاده از اتومبیل برای شرکت در مسابقات اتومبیل رانی و یا تست سرعت و غیره</P> <P align=justify>3-خسارتهای وارده به اتومبیل به علت حمل مواد منفجره , سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آنکه وسیله نقلیه برای حمل این نوع مواد ساخته شده باشد و در بیمه نامه نیز درج گردیده باشد.</P> <P align=justify>4- خسارتهای وارده در اثر پاشیده شدن رنگ و اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه اتومبیل(این خسارت با نام پوشش <STRONG>پاشیدن رنگ و مواد اسیدی</STRONG> بعنوان پوشش اضافی قابل ارائه است)</P> <P align=justify>5- خسارتهای ناشی از سرقت لوازم و قطعاتی از اتومبیل (در این حالت خود اتومبیل به سرقت نرفته و از جای اصلی خود حرکت نکرده و سارق تنها اقدام به سرقت لوازمی مانند لاستیکها و سیستم صوتی و غیره میکند که در این حالت خسارت قطعات به سرقت رفته قابل پرداخت نمی باشد اما در صورتی که خود وسیله نقلیه از محل خود حرکت کرده و به سرقت برود ولی پس از پیدا شدن اتومبیل مشخص گردد که قطعاتی از آن از قبیل سیستم صوتی و غیره به سرقت رفته ,خسارت این قطعات قابل پرداخت است.البته خسارت حالت اول نیز با خریداری پوشش <STRONG>سرقت در جای قطعات</STRONG> قابل پرداخت است.)</P> <P align=justify>6- خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیای مشابه بر روی بدنه اتومبیل</P> <P align=justify>7-کاهش ارزش اتومبیل بر اثر وقوع حوادث بیمه شده(که این خسارت با پوشش اضافی با نام <STRONG>نواسنات قیمت بر اثر</STRONG> <STRONG>حادثه</STRONG> قابل پرداخت است)</P> <P align=justify>8-زیان ناشی بر اثر عدم استفاده از اتومبیل&nbsp; حادثه دیده به علت تحقق خطرات بیمه شده(در زمان بعد از&nbsp;وقوع خسارت ممکن است بیمه گذار به علت اینکه نمی توانداز اتومبیل خود تا زمان تعمیر آن استفاده کند دچار ضرر و زیان وخسارتهایی گردد که در حالت عادی این خسارتها قابل پرداخت نیست اما باخرید پوشش اضافی <STRONG>هزینه ایاب و ذهاب در مدت زمان تعمیر</STRONG> این خسارت قابل پرداخت می باشد.)</P> <P align=justify>در پست بعد به خسارتهای که کلا غیر قابل پرداخت میباشند و حتی با پرداخت حق بیمه اضافی نیز نمی توان آنها را تحت پوشش قرار داد اشار خواهد شد.</P> text/html 2011-01-13T04:59:00+01:00 mic515.mihanblog.com جاوید بیمه بدنه اتومبیل http://mic515.mihanblog.com/post/5 <P align=justify>همانطور که در پست قبلی اشاره شد بیمه شخص ثالث برای جبران خسارتهایی که از طرف ما به دیگران وارد می شود(جانی و مالی) قابل استفاده است و برای جبران خسارتهای وارده به اتومبیل خود شخص مقصر در حادثه قابل استفاده&nbsp;نیست. . برای جبران این نوع خسارتها بیمه نامه ای به نام بیمه بدنه اتومبیل طراحی شده است که به بررسی این بیمه نامه می پردازیم.</P> <P align=justify>به طور معمول این بیمه نامه دارای 5 پوشش اصلی است که عبارتند از:1-آتش سوزی 2-صاعقه 3 -انفجار 4-حادثه 5-سرقت کلی (که معمولا بیمه بدنه با این 5 پوشش اصلی به فروش میرسد.ولی این بیمه نامه دارای پوششهای اضافی دیگری نیز هست که در صورت درخواست بیمه گذار قابل ارائه می باشند&nbsp;)</P> <P align=justify><STRONG>خسارتهایی که&nbsp;از محل این 5 پوشش اصلی قابل پرداخت می باشند عبارتند از:</STRONG></P> <P align=justify>1-خسارتهای که&nbsp;در اثر آتشسوزی , صاعقه و یا انفجار به خود وسیله نقلیه و یا لوازم یدکی اصلی که همراه وسیله نقلیه می باشند.</P> <P align=justify>2-خسارتهای که بر اثر برخورد وسیله نقلیه با اجسام ثابت و متحرک و در حالت کلی برخورد هر جسمی به وسیله نقلیه وارد می شود(در صورت تصادف وسیله نقلیه با اتومبیل دیگر اگر خود راننده وسیله نقلیه مقصر باشد تمامی خسارت تا سقف تعهدات بیمه نامه بدنه از طریق بیمه بدنه قابل جبران می باشد اما در صورتی که مقصر حادثه طرف مقابل باشد در اولویت اول خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث طرف مقابل پرداخت می شود و در صورتی که این مبلغ کفاف جبران خسارت را نکند در اولویت دوم مازاد خسارت وارده از محل بیمه بدنه قابل جبران است.)</P> <P align=justify>3-در صورتی که وسیله نقلیه به طور کل به سرقت رفته و دزیده شود.(در صورتی که وسیله نقلیه بعد ار سرقت پیدا شود ولی مشخص گردد که در اثر عمل سرقت خسارتهایی به قطعات و لوازم آن وارد شده است این خسارتها از محل این بیمه نامه قابل جبران هستند)</P> <P align=justify>بعضی مواقع ممکن است عملی و اقدامی جهت سرقت وسیله نقلیه صورت پذیرید ولی سارقان موفق به سرقت وسیله نقلیه نگردند در این حالت خسارتهای که بر اثر این عمل به وسیله نقلیه وارد می شود نیز قابل پرداخت می باشند.</P> <P align=justify>4-خسارتهایی که بعد از وقوع حادثه برای نجات وسیله نقلیه و یا انتقال وسیله نقلیه خسارت دیده به محل تعمیرگاه به آن وارد میشود</P> <P align=justify>توجه: خسارتهای وارده به باطری و لاستیکهای چرخ وسیله نقلیه که در اثر موارد فوق به آنها وارد شده است تا سقف 50% قیمت نو این قطعات قابل پرداخت است.</P> <P align=justify>همچنین هزینه هایی که در زمان خسارت برای جلوگیری از گسترش خسارت و انتقال وسیله نقلیه به نزدیکترین محل مناسب جهت تعمیر آن پردخت میشود حداکثر تا 20% کل مبلغ خسارت وارده قابل جبران خواهند بود.</P> <P align=justify>در پست بعد به خسارتهای که در حالت کلی در بیمه بدنه استثنا بوده ولی با پرداخت حق بیمه اضافی به عنوان پوششهای اضافی قابل خریداری هستند اشاره خواهد شد.</P> text/html 2011-01-04T11:04:21+01:00 mic515.mihanblog.com جاوید بیمه شخص ثالث http://mic515.mihanblog.com/post/4 <P align=justify>همانطور که در پست قبلی اشاره کردم , بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث که به اختصار به آن بیمه شخص ثالث گفته می شود یکی از شناخته شده ترین نوع بیمه ها&nbsp;است. </P> <P align=justify>در هر کجا وقتی سخنی از بیمه به میان می&nbsp;آید شاید اولین چیزی که به ذهن ما میرسد همین اتومبیل و بیمه شخص ثالث آن است.این بیمه بنا به قانون در کشور ما اجباری است و تمام&nbsp; دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی باید دارای بیمه نامه شخص ثالث باشند ولی متاسفانه با وجود اجبار و تمامی سختگیریها و نظارت اداره راهنمایی و رانندگی تنها 70% اتومبیلهای موجود در کشور ما دارای این بیمه نامه هستند و همین آمار نشان می دهد که در کشور ما سطح فرهنگ بیمه ای تا چه اندازه&nbsp;پایین است.</P> <P align=justify>همانطور که از اسم کامل این بیمه نامه مشخص است از بیمه نامه شخص ثالث برای جبران خسارتهای جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث&nbsp;استفاده&nbsp;میشود و جبران کننده خسارتهای وارده به دارنده خود بیمه نامه&nbsp;نمی باشد.البته برای جبران خسارتهای جانی و هزینه های پزشکی خود راننده , به همراه این بیمه نامه معمولا پوششی اضافی به نام حوادث سرنشین نیز بفروش می رسد.تا در صورتی که خود راننده مقصر حادثه بوده و دچار خسارت جانی گردد با خرید این پوشش آن خسارت قابل&nbsp;جبران باشد.</P> <P align=justify>معمولا تمامی بیمه نامه های شخص ثالث دارای چندین قسمت مشترک می باشند که در ادامه مصلب به بررسی آنها می پردازیم</P> text/html 2011-01-02T10:58:07+01:00 mic515.mihanblog.com جاوید بیمه مسئولیت مدنی چیست؟ http://mic515.mihanblog.com/post/3 <P align=justify>هر کشوری دارای قوانین و مقررات خاصی می باشند و مردم هر کشور موظف به رعایت مقررات کشور خود هستندو افرادیکه به هر علت چه از روی عمد و چه به علت بی احتیاطی و غفلت خلاف قوانین و مقررات کشور خود عمل می&nbsp;نمایند در قبال عمل خود مسئول بوده و مجازات خواهند شد. در صورتیکه عمل فرد خاطی موجب بروز لطمه جانی و یا مالی به فرد دیگری گردد موظف است زیان وارده را جبران نماید. برای هر فرد خاطی ممکن است دو نوع مسئولیت وجود داشته باشد.یکی مسئولیت جزائی و دیگری مسئولیت مدنی.</P> <P align=justify><STRONG>مسئولیت جزائی</STRONG></P> <P align=justify>مسئولیت جزائی زمانی تحقق پیدا میکند که شخص بعلت عمل خلاف مقرراتی که انجام داده از سوی دستگاه قضایی مجرم شناخته شده و باید مجازات گردد. که این مجازات ممکن است از نوع حبس و تبعید و یا پرداخت مبلغی به عنوان جریمه باشد.</P> <P align=justify>مسئولیت های جزائی در حالت کلی قابل بیمه کردن نیستند و هر فردی که به خاطر عمل خویش مجرم شناخته می شود باید به&nbsp;جزای عمل خویش برسد ولو اینکه عمل خلاف آن فرد عمدی نباشد.</P> <P align=justify><STRONG>مسئولیت مدنی</STRONG></P> <P align=justify>اما همانطورکه اشاره کردیم برخی از اعمال خلاف یک فرد ممکن است باعث بروز خسارتهای جانی و مالی به افراد دیگری گردد که فرد خاطی&nbsp;مسئول جبران خسارت وارده به دیگران است.که به این نوع مسئولیت , مسئولیت مدنی گفته میشود.</P> <P align=justify>ممکن است یک فرد به خاطر عملی که انجام داده هم باعث بروز خسارت به دیگران گردد و هم از سوی دستگاه قضایی مجرم شناخته شود.یعنی علاوه بر اینکه مسئول جبران خسارتهای وارده می باشد , مجازاتهای قضایی نیز برای او در نظر گرفته شده باشد.یعنی هم مسئولیت مدنی داشته باشد و هم مسئولیت جزائی.</P> <P align=justify>مسئولیتهای مدنی قابل بیمه کردن هستند که البته این بیمه نامه ها دارای شرایط و ضوابط خاصی هستند که برای هر نوع بیمه نامه جداگانه وضع گردیده و متضمن حقوق و وظایف طرفین قراداد می باشد.</P> <P align=justify>یکی از معروفترین انواع بیمه مسئولیت مدنی , بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث است که به اختصار به آن بیمه شخص ثالث می گویند.که در پستهای بعدی راجب این بیمه نامه تو ضیحاتی داده خواهد شد.</P> <P>&nbsp;</P> text/html 2010-12-29T06:37:25+01:00 mic515.mihanblog.com جاوید مهار بار صحیح http://mic515.mihanblog.com/post/2 <P align=justify>در مدت فعالیتم یکی از عواملی که در بیشتر صحنه های خسارت حمل و نقل با اون سر کار داشتم عدم رعایت صحیح مهار بار بود.راننده بعد از بارگیری به علت عجله و عدم توجه به اصول مهار بار شروع به حرکت کرده و اکثرا در همان ابتدای&nbsp;مسیر&nbsp;&nbsp;به علت مهار نشدن صحیح بار , محموله بر اثر حرکت و برخورد با دیواره های اتاقک وسیله نقلیه و یا بر اثر سقوط بر روی زمین دچار خسارتهای می گردد.</P> <P align=justify>با توجه به&nbsp;شرایط مندرج در قراردادهای بیمه مسئولیت حمل و نقل داخلی شرکت حمل و نقل موظف است مراقبتهای لازم را که هر کس عرفا از منافع خود به عمل می آورد نسبت به محموله و حفظ حقوق و منافع بیمه گر به عمل آورد.که مهار بار نیز جزء همین مراقبتهای لازم و اولیه می باشد که بر اساس آیین نامه وزارت راه و ترابری شرکتهای حمل و نقل موظف به رعایت آن هستند.</P> <P align=justify>در زمان وقوع خسارت اگر مشخص گردد که عامل اصلی وقوع خسارت عدم رعایت صحیح مهار بار می باشد با توجه به همین&nbsp;شرط مندرج&nbsp;در قرارداد بیمه گر هیچ مسئولیتی نسبت به پرداخت خسارت ندارد.(مگر اینکه خلاف این شرط در قرارداد درج گردیده باشد.)</P> <P align=justify>در صحنه های خسارت تشخیص درستی مهار بار به عهده&nbsp;کارشناشان اعزامی&nbsp;شرکت بیمه&nbsp;می باشد و در صورتی که شرکت حمل و نقل به نظر کارشناسان اعتراضی داشته باشد تصمیم نهایی به عهده کارشناسان رسمی دادگستری می باشدو شرکت بیمه موظف است حکم نهایی کارشناسان دادگستری را اجرا نماید.</P> <P align=justify>میتوانید آیین نامه وزارت راه و ترابری مربوط به مهاربار را از قسمت دنبالکها در زیر متن دانلود بفرمایید.</P> text/html 2010-12-29T06:02:29+01:00 mic515.mihanblog.com جاوید با سلام http://mic515.mihanblog.com/post/1 <P align=justify>شرکت بیمه معلم نمایندگی 515&nbsp; به صورت رسمی از آغاز سال 88 در زمینه فروش انواع بیمه نامه ها شروع به فعالیت کرده&nbsp;و در&nbsp;این مدت علاوه بر فروش سایر بیمه ها, به صورت تخصصی در زمینه بیمه مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی فعالیت نموده و با توجه به کثرت شرکتهای طرف قرارداد و تجمع آنها در این نمایندگی توانسته است شرایط بسیار ویژه و مناسبی &nbsp;را در این زمینه ایجاد نماید.</P> <P align=justify>هدف از ایجاد این وبلاگ این بود که بتونم اطلاعات و تجربیاتی که در این مدت بدست آوردم در اختیار شما دوستان عزیز قرار بدم و همچنین بتونم با رد و بدل کردن اطلاعات از اطلاعات دوستان نیز استفاده بکنیم. پس از دوستان خواهش میکنم اگه در باره مطالب ارائه شده&nbsp;نظر و اطلاعاتی دارن حتما در بخش نظر خواهی اعلام بکنن تا بتونیم از اونها استفاده کنیم.</P> <P align=justify>همچنین دوستان میتونن سوالات خودشون را در بخش نظر خواهی درج کنند تا در اکثر وقت به آنخا جواب داده بشه.</P> <P>&nbsp;</P>