بیمه معلم(515)

بیمه معلم گزینه برتر ایرانیان

تخفیف عدم خسارت در بیمه های اتومبیل

یکشنبه 26 دی 1389

نوع مطلب :بیمه اتومبیل، 

در بیمه های شخص ثالث و بیمه بدنه اتومبیل چنانچه بیمه گذار در طول مدت اعتبار یکساله بیمه نامه خسارتی نداشته و از بیمه نامه خود استفاده نکند در زمان تمدید بیمه نامه از تخفیف عدم خسارت به شرح ذیل بهره مند خواهد بود:

 

 بیمه شخص ثالث

 بیمه بدنه

 یک سال عدم خسارت

 10% تخفیف

 25% تخفیف

 دو سال عدم خسارت

 15% تخفیف

 35% تخفیف

 سه سال عدم خسارت

 20% تخفیف

 45% تخفیف

 چهار سال عدم خسارت

 30% تخفیف

 60% تخفیف

 پنج سال عدم خسارت

 40% تخفیف

 60% تخفیف

 شش سال و بیشتر عدم خسارت

 50% تخفیف

 60 % تخفیف

 - در بیمه بدنه اتومبیلهای صفر کیلومتر در صورتی که بیمه گذار در مدت زمانی یک ماه پس از تحویل خودرو(با توجه به تاریخ درج شده در سند اتومبیل) اقدام به خرید بیمه بدنه نماید 20% تخفیف صفر کیلومتر در نظر گرفته می شود.


خسارتهای غیر قابل جبران در بیمه بدنه

شنبه 25 دی 1389

نوع مطلب :بیمه اتومبیل، 

در این پست به خسارتهایی که در بیمه بدنه به هیچ عنوان قابل پرداخت نیستند اشاره خواهد شد.این خسارتها در شرایط عادی حتی با پرداخت حق بیمه اضافی نیز قابل بیمه نمودن نیستند.

1-خسارتهای ناشی از جنگ , شورش , اعتصاب و یا تهاجم

2- خسارتهای مستقیم و یا غیر مستقیم ناشی از انفجارهای اتمی

3-خسارتهایی که عمدا توسط بیمه گذار , ذیعنفع و یا راننده وسیله نقلیه به آن وارد می شوند.

4- خسارتهای وارده به وسیله نقلیه حین گریز از تعقیب مقامات انتظامی مگر اینگه عمل گریز توسط سارقین و متصرفین غیر قانونی وسیله نقلیه باشد

5-در صورتی که راننده وسیله نقلیه هنگام وقوع حادثه و خسارت فاقد گواهی نامه رانندگی باشد یا گواهی نامه وی باطل شده باشد و یا مطابق مقررات راهنمایی و رانندگی گواهی نامه مناسب برای رانندگی وسیله نقلیه نباشد.(اتمام اعتبار گواهی نامه در حکم بطلان آن نیست و در این شرایط خسارت قابل پرداخت می باشد.)

6- خسارتهایی که بر اثر مصرف مشروبات الکلی و یا استعمال مواد مخدر و یا روانگردان توسط راننده به وسیله نقلیه وارد شده باشد.(تشخیص مصرف مواد فوق بر اساس گزارش مقامات ذیصلاح صورت می پذیرد)

7-خسارت ناشی از بکسل کردن وسیله نقلیه دیگر مگر آنکه وسیله نقلیه موضوع بیمه مخصوص اینکار بوده و اصول و مقررات ایمنی را رعایت کرده و مجاز به اینکار باشد.

8- خسارتهای وارده به وسایل و دستگاههای الکتریکی و الکترونیکی وسیله نقلیه در صورتی که ناشی از نقص و خرابی در کارکرد آنها باشد.

9- خسارتهایی که به علت حمل بار پیش از حد مجاز توسط وسیله نقلیه به آن وارد می شود.


خسارتهای مستثنا شده در بیمه بدنه

پنجشنبه 23 دی 1389

نوع مطلب :بیمه اتومبیل، 

در پست قبلی با 5 پوشش اصلی بیمه بدنه و خسارتهای که با این 5 پوشش قابل پرداخت هستند آشنا شدیم در این پست به خسارتهایی که در حالت معمولی استثنا می باشند اشاره می شود که البته می توان با پرداخت حق بیمه اضافی برخی از این خسارتها را به عنوان پوششهای اضافی بیمه بدنه تحت پوشش قرار داد:

1- خسارتهای ناشی از سیل , زلزله و آتشفشان(این خسارتها با نام پوشش سیل و زلزله به عنوان پوشش اضافی قابل ارائه است) 

2- استفاده از اتومبیل برای شرکت در مسابقات اتومبیل رانی و یا تست سرعت و غیره

3-خسارتهای وارده به اتومبیل به علت حمل مواد منفجره , سریع الاشتعال و یا اسیدی مگر آنکه وسیله نقلیه برای حمل این نوع مواد ساخته شده باشد و در بیمه نامه نیز درج گردیده باشد.

4- خسارتهای وارده در اثر پاشیده شدن رنگ و اسید و سایر مواد شیمیایی روی بدنه اتومبیل(این خسارت با نام پوشش پاشیدن رنگ و مواد اسیدی بعنوان پوشش اضافی قابل ارائه است)

5- خسارتهای ناشی از سرقت لوازم و قطعاتی از اتومبیل (در این حالت خود اتومبیل به سرقت نرفته و از جای اصلی خود حرکت نکرده و سارق تنها اقدام به سرقت لوازمی مانند لاستیکها و سیستم صوتی و غیره میکند که در این حالت خسارت قطعات به سرقت رفته قابل پرداخت نمی باشد اما در صورتی که خود وسیله نقلیه از محل خود حرکت کرده و به سرقت برود ولی پس از پیدا شدن اتومبیل مشخص گردد که قطعاتی از آن از قبیل سیستم صوتی و غیره به سرقت رفته ,خسارت این قطعات قابل پرداخت است.البته خسارت حالت اول نیز با خریداری پوشش سرقت در جای قطعات قابل پرداخت است.)

6- خسارت ناشی از کشیدن میخ و سایر اشیای مشابه بر روی بدنه اتومبیل

7-کاهش ارزش اتومبیل بر اثر وقوع حوادث بیمه شده(که این خسارت با پوشش اضافی با نام نواسنات قیمت بر اثر حادثه قابل پرداخت است)

8-زیان ناشی بر اثر عدم استفاده از اتومبیل  حادثه دیده به علت تحقق خطرات بیمه شده(در زمان بعد از وقوع خسارت ممکن است بیمه گذار به علت اینکه نمی توانداز اتومبیل خود تا زمان تعمیر آن استفاده کند دچار ضرر و زیان وخسارتهایی گردد که در حالت عادی این خسارتها قابل پرداخت نیست اما باخرید پوشش اضافی هزینه ایاب و ذهاب در مدت زمان تعمیر این خسارت قابل پرداخت می باشد.)

در پست بعد به خسارتهای که کلا غیر قابل پرداخت میباشند و حتی با پرداخت حق بیمه اضافی نیز نمی توان آنها را تحت پوشش قرار داد اشار خواهد شد.


بیمه بدنه اتومبیل

پنجشنبه 23 دی 1389

نوع مطلب :بیمه اتومبیل، 

همانطور که در پست قبلی اشاره شد بیمه شخص ثالث برای جبران خسارتهایی که از طرف ما به دیگران وارد می شود(جانی و مالی) قابل استفاده است و برای جبران خسارتهای وارده به اتومبیل خود شخص مقصر در حادثه قابل استفاده نیست. . برای جبران این نوع خسارتها بیمه نامه ای به نام بیمه بدنه اتومبیل طراحی شده است که به بررسی این بیمه نامه می پردازیم.

به طور معمول این بیمه نامه دارای 5 پوشش اصلی است که عبارتند از:1-آتش سوزی 2-صاعقه 3 -انفجار 4-حادثه 5-سرقت کلی (که معمولا بیمه بدنه با این 5 پوشش اصلی به فروش میرسد.ولی این بیمه نامه دارای پوششهای اضافی دیگری نیز هست که در صورت درخواست بیمه گذار قابل ارائه می باشند )

خسارتهایی که از محل این 5 پوشش اصلی قابل پرداخت می باشند عبارتند از:

1-خسارتهای که در اثر آتشسوزی , صاعقه و یا انفجار به خود وسیله نقلیه و یا لوازم یدکی اصلی که همراه وسیله نقلیه می باشند.

2-خسارتهای که بر اثر برخورد وسیله نقلیه با اجسام ثابت و متحرک و در حالت کلی برخورد هر جسمی به وسیله نقلیه وارد می شود(در صورت تصادف وسیله نقلیه با اتومبیل دیگر اگر خود راننده وسیله نقلیه مقصر باشد تمامی خسارت تا سقف تعهدات بیمه نامه بدنه از طریق بیمه بدنه قابل جبران می باشد اما در صورتی که مقصر حادثه طرف مقابل باشد در اولویت اول خسارت از محل بیمه نامه شخص ثالث طرف مقابل پرداخت می شود و در صورتی که این مبلغ کفاف جبران خسارت را نکند در اولویت دوم مازاد خسارت وارده از محل بیمه بدنه قابل جبران است.)

3-در صورتی که وسیله نقلیه به طور کل به سرقت رفته و دزیده شود.(در صورتی که وسیله نقلیه بعد ار سرقت پیدا شود ولی مشخص گردد که در اثر عمل سرقت خسارتهایی به قطعات و لوازم آن وارد شده است این خسارتها از محل این بیمه نامه قابل جبران هستند)

بعضی مواقع ممکن است عملی و اقدامی جهت سرقت وسیله نقلیه صورت پذیرید ولی سارقان موفق به سرقت وسیله نقلیه نگردند در این حالت خسارتهای که بر اثر این عمل به وسیله نقلیه وارد می شود نیز قابل پرداخت می باشند.

4-خسارتهایی که بعد از وقوع حادثه برای نجات وسیله نقلیه و یا انتقال وسیله نقلیه خسارت دیده به محل تعمیرگاه به آن وارد میشود

توجه: خسارتهای وارده به باطری و لاستیکهای چرخ وسیله نقلیه که در اثر موارد فوق به آنها وارد شده است تا سقف 50% قیمت نو این قطعات قابل پرداخت است.

همچنین هزینه هایی که در زمان خسارت برای جلوگیری از گسترش خسارت و انتقال وسیله نقلیه به نزدیکترین محل مناسب جهت تعمیر آن پردخت میشود حداکثر تا 20% کل مبلغ خسارت وارده قابل جبران خواهند بود.

در پست بعد به خسارتهای که در حالت کلی در بیمه بدنه استثنا بوده ولی با پرداخت حق بیمه اضافی به عنوان پوششهای اضافی قابل خریداری هستند اشاره خواهد شد.


بیمه شخص ثالث

سه شنبه 14 دی 1389

نوع مطلب :بیمه اتومبیل، بیمه های مسئولیت مدنی، 

همانطور که در پست قبلی اشاره کردم , بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث که به اختصار به آن بیمه شخص ثالث گفته می شود یکی از شناخته شده ترین نوع بیمه ها است.

در هر کجا وقتی سخنی از بیمه به میان می آید شاید اولین چیزی که به ذهن ما میرسد همین اتومبیل و بیمه شخص ثالث آن است.این بیمه بنا به قانون در کشور ما اجباری است و تمام  دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی باید دارای بیمه نامه شخص ثالث باشند ولی متاسفانه با وجود اجبار و تمامی سختگیریها و نظارت اداره راهنمایی و رانندگی تنها 70% اتومبیلهای موجود در کشور ما دارای این بیمه نامه هستند و همین آمار نشان می دهد که در کشور ما سطح فرهنگ بیمه ای تا چه اندازه پایین است.

همانطور که از اسم کامل این بیمه نامه مشخص است از بیمه نامه شخص ثالث برای جبران خسارتهای جانی و مالی وارده به اشخاص ثالث استفاده میشود و جبران کننده خسارتهای وارده به دارنده خود بیمه نامه نمی باشد.البته برای جبران خسارتهای جانی و هزینه های پزشکی خود راننده , به همراه این بیمه نامه معمولا پوششی اضافی به نام حوادث سرنشین نیز بفروش می رسد.تا در صورتی که خود راننده مقصر حادثه بوده و دچار خسارت جانی گردد با خرید این پوشش آن خسارت قابل جبران باشد.

معمولا تمامی بیمه نامه های شخص ثالث دارای چندین قسمت مشترک می باشند که در ادامه مصلب به بررسی آنها می پردازیم


برای مشاهده ادامه مطلب اینجا کلیک کنید


فهرست وبلاگ
طبقه بندی
آرشیو
نویسندگان
پیوندها
صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
جستجو
آخرین پستها
اَبر برچسبها
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات